Vodoveda do poslednej kvapky

Budúci zvedavý študent Vincent sa rozhodne študovať niečo, s čím sa každý z nás bezprostredne stretáva od začiatku až do konca svojho života – predmetom jeho štúdia má byť voda. Vincent, bytom Morské oko vo Vihorlatských vrchoch, sa nevie dočkať toho, ako sa o vode a jej najrozličnejších podobách všetko naučí. Ak chce byť plnohodnotným vodníkom, je to predsa nevyhnutnosť.

Ešte skôr, než sa začne školský rok, sa však stratí Vodoveda - kniha, ukrývajúca všetku múdrosť vody. Kým sa kniha nenájde, vyučovať sa nebude. Vincent sa tak púšťa do najväčšieho dobrodružstva svojho života. Spolu so sestrou Ester a pani učiteľkou Minerálkou Búrlivou začnú po knihe pátrať. Spoločne preplávajú celú vodnú ríšu.


Vincent Obálka knihy
Vincent
Andrea Gregušová, Zuzana Mitošinková
Vydavateľ: Egreš, 2020
Ilustrátor: Lucia Žatkuliaková
ISBN: 978-80-99924-03-2
Jazyk: slovenský
 

Odkazy knihkupectiev môžu smerovať aj na iné vydanie titulu


Pátranie sa začína na Morskom oku, neskôr sa cez pramene horských potokov dostávajú do riek, navštívia Čierne more, čosi zistia aj o oceáne. Privítajú ich dažďoví vodníci. Stretnú sa aj s ľadovými vodníkmi, ktorí sa im posťažujú so svojimi pribúdajúcimi problémami. Napokon sa dostávajú k najväčšiemu pokladu – podzemnej vode. Tú strážia malí podzemní vodníci.

Múdru knihu však nikde nenašli a tajomný vodný svet zahalí tieň smútku a úzkosti. Čo si počnú bez svojej múdrej knihy? Pomôžu im pri hľadaní odpovedí ľudia? Nepotrebujú práve oni Vodovedu viac ako vodníci?

 

Knihu Vincent – Pátranie po stratenej Vodovede (Egreš, 2020) jej autorky Andrea GregušováZuzana Mitošinková uzatvárajú šťastným rozuzlením, avšak príbeh vody a jej krehkého sveta sa nikdy nekončí.

„Modrá plocha a život v nej udržiava planétu obývateľnú aj pre nás. Nie je to len voda, ktorú pijeme. Je to aj klíma, v ktorej žijeme. A tvorba kyslíka, ktorý dýchame. Málokto vie, že v moriach a oceánoch sa vznášajú obrovské pláne drobných zelených rastliniek, veľké ako celá Európa, takzvaný fytoplanktón. Predstavujú základ potravinového reťazca oceánov a produkujú viac kyslíka ako jeden dažďový prales. Za každý druhý nádych vďačíme fytoplanktónu.“

Kniha slovenských autoriek okrem príbehu obsahuje aj časti bohaté na informácie, ktoré čitateľovi detailnejšie priblížia skúmané prostredie, ako aj problematiku jednotlivých zastávok hlavných hrdinov.

Infografika tak pomerne dynamický príbeh gradujúceho pátrania po Vodovede na chvíľu spomalí a čitateľom poskytne čas a priestor potrebný na premýšľanie a získanie podrobnejších informácií súvisiacich s vodným kolobehom. Hoci ide o skutočne odborné informácie (bibliografické údaje uvádzajú aj odborný dohľad nad textom), sú detskému čitateľovi prezentované zrozumiteľným, nekomplikovaným jazykom.

Príbeh sledujeme cez ilustrácie Lucie Žatkuliakovej. Autorka využíva najmä odtiene modrej a zelenej s výrazným oranžovým akcentom.

 

Vincent pracuje s aktuálnou a naliehavou témou. Vo vodnom svete má všetko svoje miesto, a každé jeho narušenie znamená nerovnováhu, ktorá sa môže byť fatálna.

Detskému čitateľovi kniha pomôže uvedomiť si jednoduchosť a komplexnosť tejto rovnováhy, dospelý čitateľ si môže po jej prečítaní sám položiť hneď niekoľko otázok. Prečo je táto rovnováha rozvrátená? Je možné to napraviť? Stačí začať od seba? Diskusia sa tak môže začať.

Vydavateľstvo Egreš už niekoľko rokov prináša na knižný trh unikátne, výtvarne a jazykovo kvalitne spracované tituly, ktoré by si možno zaslúžili aj oveľa väčšiu pozornosť čitateľov. Egreš je, podľa tvorcov tohto malého vydavateľského projektu, spomienkou na detstvo, na záhradu starých rodičov, na úctu k prírode.